گوناگونی جانداران

حجم فایل : 449.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا گوناگونی جانداران
کلید شناسایی دوراهی
زیست شناساین به منظور مطالعه و استفاده از جاندارن آن ها را در گروه های متفاوتی قرار می دهند . یک اصل کلی وجود دارد و آن این که دانشمندان جاندارنی که به هم شبیه ترند را در یک گروه قرار می دهند ویژگی های مشترک مثل : محل زیستگاه ، ساختمان بدن ، شکل و ساختمان گل و دانه و ......................................... طبقه بندی :
قرار دادن جاندارن با ویژگی های مشترک ، در گروه های مشخص ، طبقه بندی نام دارد .
قدم اول در طبق بندی ، بررسی شباهت ها و تفاون ها در صفات ظاهری جانداران است . معمولا صفتی را برای طبقه بندی در نظر می گیریم که بتواند یک دو راهی ایجاد کندمثلا : جاندارای که در کتاب نام برده همگی دو تا چشم دارند ، پس نمی توانیم به یک دوراهی برسیم ام در مورد صفت بال ، بعضی های یک جفت با دارند و بعضی ها دو جفت بال ، یا حتی در مورد رنگ بدن ، بعضی ها سفیدند و بعضیها خالدار . به چنین راهنمایی که در هر مرحله باید از بین دو حالت یکی را انتخاب کنیم ، کلید شناسایی دو
راهی می گوییم .
کلید شناسایی ، مجموعه ای از پرسش هاست که بر اساس ویژگی های جانداران تهیه شده و به کمک آن ها می توان نام جانداران را پیدا کرد .
تاچند قرن پیش ، دانشمندان نیز ، جانداران و گیاهان رافقط بر اساس صفت های ظاهری گروه بندی می کردند .
ارسطو ، فیلسوف یونانی جانوران را در سه گروه و گیاهان را هم در سه گروه قرار داد . جانوران :
الف) آنهایی که در خشکی راه می روند
ب) جانورانی که در آب شنا می کنند
ج) آنهایی که در هوا پرواز می کنند

گیاهان :
الف) علف ها ب) درختچه ها ج) درخت ها در عصر حاضر علاوه بر صفات ظاهری به ساختار های داخلی پیکر جاندران نیز توجه می شود . مثلا بودن یا نبودن ستون مهرها ها
کرم خاکی و مار از نظر شکل ظاهری شبیه هم هستند ولی مار ستون مهر ه دارد و کرم خاکی جزو بی مهره هاست
بنابراین در گروه بندی جانداران علوه بر صفت ظاهری به ساختارهای داخلی و حتی شباهت های بین مولکول های تشکیل دهنده ی سلول جانداران نیز توجه می شود .
هر جانداری در کره ی زمین در یکی از این سلسله ها قرار می گیرد . هر یک از این سلسله ها خودشان به جندین و جند زیر گروه تقسیم می شوند
آخرین گروه «گونه» نام دارد . افراد یک گونه در ویژگی مهم دارند :
1-بیشترین شباهت را به یکدیگر دارند
2- می توانند از طریق تولید مثل زاده هایی شبیه خود به وجود بیاورند در گروه بندی که در سلسه های انجام می ود ، به ترتیب از بالا به پایین شاهد گروه هایی به نام شاخه ، رده ، راسته ، خانواده ، جنس و درنهایت گونه هستیم .
مثلا جانوران به دو شاخه ی مهره داران و بی مهره ها تقسیم می شوند . خود شاخه ی مهره داران به پنج رده پستانداران ، پرندگان...